• ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../

HAKKIMIZDA

Firmam?z 2003 y?l?nda AKDEN?Z BETON SANAY? T?CARET ?N?AAT TUR?ZM A.?. ad? alt?nda Antalya ili Manavgat il?esinde haz?r beton üretimi ile faaliyetine ba?lam??t?r. Firmam?z,

-2008 y?l?nda Antalya ili Serik il?esi Sar?abal? Mahallesinde Ta? Oca?? ?ubesini,

-2012 y?l?nda Antalya ili Serik il?esi Cumal? Mahallesinde Haz?r Beton ?ubesini,

-2012 y?l?nda Antalya ili Manavgat ?l?esi ?ak?? Mahallesinde Kum-?ak?l Oca?? ?ubesini,

-2017 y?l?nda Antalya ili Manavgat ?l?esi Beydi?in Mahallesinde Ta? Oca?? ?ubesini kurmu?tur.

YAPINIZA DE?ER KATAR

Akdeniz Beton San.Tic.?n?.Tur.A.?. Gündo?du Merkez ?ubemiz personel, ara? , bilgisayar programl? teknolojik makinalar? ile 240 m3/saat beton üretim kapasitesi bulunmaktad?r.

Devam?n? Oku

../

SA?LAM YAPI VE H?ZMET

Akdeniz Beton San.Tic.?n?.Tur.A.?. Serik ?ubemiz personel, ara? , bilgisayar programl? teknolojik makinalar? ile 120 m3/saat beton üretim kapasitesi bulunmaktad?r.

Devam?n? Oku

../

KEL?TEM?Z SA?LAMLI?IMIZIN ESER?

Her türlü in?aat projeleri i?in uygun bir donan?ma sahip olan firmam?z, sa?lam ve nitelikli yap?lar in?a ederek güvenle kullan?lmas?n? sa?lar.

Kalitemiz kimli?imizdir.

Devam?n? Oku

../

?NCE ?? VE ???? GüVENL???

Akdeniz Beton San.Tic.?n?.Tur.A.?. olarak i? ve i??i sa?l???na ?nem vererek ?nce güvenlik diyoruz ve tüm ?nlemlerimizi ?nceden almaya ?zen g?steriyoruz.

Devam?n? Oku

../

LABORATUVAR TEKN?K VE ANAL?Z?

Akdeniz Beton San.Tic.?n?.Tur.A.?. deneyimli laboratuvar teknik ekibi ile betonda test ve deneyler yaparak kaliteyi ve sa?laml??? kesinle?tirmektedir.

Devam?n? Oku

../

平时我们都有喜欢吃东西的习惯,美食是上天赐予人类的可以让人幸福的东西丰胸产品。就好像日本动漫里中华小当家一样,料理是能够带给人们幸福的东西一样丰胸产品酒酿蛋,所以吃是可以说我们生命中非常重要的东西。尤其中国人民以食为天,更是如此可以说是一种文化图腾了产后丰胸。深深烙印再我们民族记忆当中。而今天想说的是,可以更好的吃东西的同时,丰满我们的曲线哦,不过看你如何选择自己食物很重要了丰胸食物