../

Firmam?z 2003 y?l?nda AKDEN?Z BETON SANAY? T?CARET ?N?AAT TUR?ZM A.?. ad? alt?nda Antalya ili Manavgat il?esinde haz?r beton üretimi ile faaliyetine ba?lam??t?r. Firmam?z,

-2008 y?l?nda Antalya ili Serik il?esi Sar?abal? Mahallesinde Ta? Oca?? ?ubesini,

-2012 y?l?nda Antalya ili Serik il?esi Cumal? Mahallesinde Haz?r Beton ?ubesini,

-2012 y?l?nda Antalya ili Manavgat ?l?esi ?ak?? Mahallesinde Kum-?ak?l Oca?? ?ubesini,

-2017 y?l?nda Antalya ili Manavgat ?l?esi Beydi?in Mahallesinde Ta? Oca?? ?ubesini kurmu?tur.

2003 y?l?ndan bugüne h?zla büyüyen yat?r?m faaliyetleri ile günümüzde Manavgat ve Serik il?elerinde kurmu? oldu?u haz?r beton ve ta? ocaklar? ile sekt?ründe b?lgenin en büyük kapasitesine sahip firmas? haline gelmi?tir. Akdeniz Beton sunmu? oldu?u hizmet ve ürünlerin kalitesiyle, mü?teri memnuniyetini ve kalite politikas?n? ?n planda tutan, sekt?rdeki pay?n? daima mü?terilerinin istek ve memnuniyetlerine g?re ?ekillendiren, bu alanlarda gerekli tüm ??züm, yeni ürün ve hizmetler i?in Ar-Ge ?al??malar?n? daima sürdüren bir kurulu?tur. TSE-EN ve CE belgelerine sahip olan firmam?z ayr?ca bu standartlara uygun her türlü kontrolü yapabilecek Laboratuvarlar ve deneyimli personeli kadrosunda bulundurmaktad?r.

ürün Ad?

ürün Ad?

ürün Ad?

ürün Ad?

ürün Ad?

ürün Ad?

ürün Ad?

ürün Ad?

ürün Ad?

由于长期的不正确的坐姿丰胸酒酿蛋,翘二郎腿等都会使得你自身的髋骨变得更大,从而臀部变大丰胸产品,失去蜜桃臀的形状。胸部也是一个道理,长期含胸驼背就会影响身体软骨结构,筋膜的发展的方向丰胸食物。从而导致压迫胸部的乳腺,和胸部导致发育不良等丰胸产品酒酿蛋.