Beton S?n?flar? ve ?zellikleri

Beton s?n?flar? C harfi ile ba?lar, devam?nda 28 günlük silindirik bas?n? dayan?m?na g?re MPa cinsinde s?n?fland?r?l?r.

C harfi ingilizce concrete kelimesinin ba? harfi olup, Avrupa’ya uyum a??s?ndan EN standartlar? esas al?nm??t?r. Bu yüzden Türkiye’de de C harfi ile ba?layan beton s?n?flar? vard?r.

C20’ye kadar olan beton s?n?flar? ta??y?c? ?zelli?i fazla olmayan betonlard?r. Genelde grobeton olarak kullan?l?r.

Konutlarda kullan?lan ta??y?c? betonlar minimum C20 olmal?d?r. C20 beton s?n?f?n?n dayan?m? santimetrekarede 250 kgf’dir. Türkiye’de blin? ve fark?ndal?k her ge?en gün artmakta ve konutlarda neredeyse art?k hi? C20 kullan?lmamaktad?r.

Tercih edilen beton s?n?flar? a??rl?kl? olarak C25 ve C30 olmaktad?r. Daha nitelikli projelerde (k?prü, h?zl? tren, tünel, baraj vs) ise ?ok daha farkl? tasar?mlara sahip beton s?n?flar? kullan?lmaktad?r.

木耳生地汤,此刻食物可以就着猪蹄一起炖丰胸产品。这样可以更美味些。尤其猪蹄里面含有大量的营养类胶原蛋白类物质粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品。对丰胸的发育,非常有裨益。中药性状来讲,木耳滋阴补血,生地凉血滋阴产后丰胸方法。两者合用,更可以达到滋补的功效。对于胸部比较平躺的女性们,是可能不错的选择要也说不定哦丰胸食物